รีเซต

ติ๊ก เจษฎาภรณ์ สุดปลื้ม!! รับปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ติ๊ก เจษฎาภรณ์ สุดปลื้ม!! รับปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
24 ตุลาคม 2557 ( 15:31 )
8.9K

             


           ทำเอาหนุ่มติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี ยิ้มแก้มปริ เมื่อถูกเสนอชื่อ เพื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ หนุ่ม ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี ที่เข้ามาเพื่อขอบคุณที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยหนุ่มติ๊ก จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก เฟสบุ๊ค กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

 

ติดตามข่าวสารบันเทิงทีวีได้อีกช่องทาง
     Facebook.com/TVSociety