รีเซต

ประกาศผลผู้โชคดี!! กิจกรรมแจกฟรีบัตรชมภาพยนตร์ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว

ประกาศผลผู้โชคดี!! กิจกรรมแจกฟรีบัตรชมภาพยนตร์ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว
Pannaput_tvs
26 สิงหาคม 2559 ( 13:00 )
4.2K

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว” ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รอบ 20.00 ที่เอสพลานาด รัชดา

1. ณัฐธิดา อติวงศ์วรรณา
2. สุธิดา เจริญศิริ
3. ณัฐณิชา พิมพ์นนท์
4. ธัชนนท์ ระฆัง
5. จันทิมา เอิบอิ่ม
6. สมชาย สุดดี
7. วิมลวรรณ หากะวี
8. สุธิสา ทรัพย์ทวี
9. ณัฐา ธำรงลักษณ์
10. กิตติ ตรีคุณประภา
11. ชลดา อัครศุภพงษ์
12. กุลวดี สืบทรัพย์สิริ
13. สิริกัลยา ตรงดิลิกรัตน์
14. ฐิติวรรณ อินสาย
15. ชานพ บุรณศิริ
16. เสาวลักษณ์ เขียวเหลือง
17. นภาพร ภิรมย์รักษ์
18. กรรณิกา บำรุงสิน
19. อรพรรณ เจนจิตติกุล
20. ปรัชญาภรณ์ มกุลพานิช
21. อัจฉราภรณ์ ศรีราตรี
22. พิชญ์ชา เพ็ชรเจริญ
23. ชนัตพล หวังเพิ่ม
24. กฤตภัค สิงห์กัญญา
25. ชนะศักดิ์ สินมา

ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งอีเมลมาที่ ent.truelife@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่องว่า “ยืนยันสิทธิ์ผู้โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์ฯ”
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์

———————————————————-

ร่วมเล่นเกมส์ชิงบัตรชมภาพยนตร์ “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว”  ของค่าย GDH เพื่อชมภาพยนตร์ก่อนใคร!

แจกฟรีบัตรชมภาพยนตร์จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง เพียงตอบคำถามในช่อง Comment ด้านล่างนี้ว่า “ถ้ามีเวลาเพียง 1 วัน คุณจะทำอะไรกับคนที่ตัวเองชอบ? (งานนี้อย่าคิดมาก! ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบ แฟนจริง แฟนมโน แฟนในซีรีส์ หรือใครก็ได้)” พร้อมทั้งชื่อและ E-Mail ของคุณไว้ด้วย คำตอบใครเป๊ะปัง น่ารัก โดนใจทีมงานที่สุด ก็รับไปเลยตั๋วชมภาพยนตร์จำนวน 2 ใบ

เงื่อนไขการแจกรางวัล
– ระยะเวลาในการร่วมสนุก 15 – 25 สิงหาคม 2559 เวลา 23.59 น.
– ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 26 สิงหาคม 2559
– ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งอีเมลมาที่ ent.truelife@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่องว่า “ยืนยันสิทธิ์ผู้โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์ฯ” ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์และมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับต่อไป
– กำหนดชมภาพยนตร์ รอบ 20.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ เอสพลานาด รัชดา (หากเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
– ผู้โชคดีสามารถได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
– ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
– ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกการให้รางวัล หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
– หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด