รีเซต

ช่อง 3 ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ เข้าชมฟรี!

ช่อง 3 ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ เข้าชมฟรี!
Pannaput_tvs
28 ตุลาคม 2559 ( 09:00 )
1.3K

ช่อง 3 ขอเชิญทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ นิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา” แสดงพระบรมฉายาลักษณ์ที่สถิตตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งผืนแผ่นดิน ภายในงานได้จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความประทับใจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ตลอดจนถึงพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งยังได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ตราตรึงอยู่ในจิตใจในฐานะ “อัครศิลปินแห่งชาวสยาม” อีกด้วย

ขอเชิญทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับพระบรมฉายาลักษณ์ที่สถิตตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งผืนแผ่นดิน กับ นิทรรศการ “บารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา” ภายในงานได้จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความประทับใจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ตลอดจนถึงพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งยังได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉรียภาพและพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ตราตรึงอยูในจิตใจในฐานะ “อัครศิลปินแห่งชาวสยาม” ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของเหล่าปวงประชากับพระบรมฉายาลักษณ์ การทรงงาน และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อปวงประชาตลอด 70 ปี พร้อมทั้งการจัดแสดง 9 พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ในวโรกาศสำคัญ เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนไทยน้อมนำไปประพฤติและปฏิบัติตามให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต และประเทศชาติบ้านเมือง ร่วมด้วยภาพการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของคณะศิลปิน-ดารา ผู้จัด และผู้ประกาศ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 แล้วขอเชิญร่วมเก็บภาพแห่งความทรงจำ และความประทับใจมิรู้ลืมกับ Mapping Studio “ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9” ณ ชั้น G อาคารมาลีนนท์ 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (พระราม 4) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

A photo posted by kalamare (@kalamare) on

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของเหล่าปวงประชากับพระบรมฉายาลักษณ์ การทรงงาน และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อปวงประชาตลอด 70 ปี พร้อมทั้งการจัดแสดง 9 พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ในวโรกาสสำคัญ เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนไทยน้อมนำไปประพฤติและปฏิบัติตามให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต และประเทศชาติบ้านเมือง

ขอเชิญทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับพระบรมฉายาลักษณ์ที่สถิตตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งผืนแผ่นดิน กับ นิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา” ภายในงานได้จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความประทับใจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ตลอดจนถึงพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งยังได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉรียภาพและพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ตราตรึงอยูในจิตใจในฐานะ “อัครศิลปินแห่งชาวสยาม” ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของเหล่าปวงประชากับพระบรมฉายาลักษณ์ การทรงงาน และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อปวงประชาตลอด 70 ปี พร้อมทั้งการจัดแสดง 9 พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ในวโรกาศสำคัญ เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนไทยน้อมนำไปประพฤติและปฏิบัติตามให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต และประเทศชาติบ้านเมือง ร่วมด้วยภาพการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของคณะศิลปิน-ดารา ผู้จัด และผู้ประกาศ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 แล้วขอเชิญร่วมเก็บภาพแห่งความทรงจำ และความประทับใจมิรู้ลืมกับ Mapping Studio “ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9” ณ ชั้น G อาคารมาลีนนท์ 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (พระราม 4) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

A photo posted by @bellacampen on

ร่วมด้วยภาพการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของคณะศิลปิน-ดารา ผู้จัด และผู้ประกาศ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 แล้วขอเชิญร่วมเก็บภาพแห่งความทรงจำ และความประทับใจมิรู้ลืมกับ Mapping Studio “ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9” ณ ชั้น G อาคารมาลีนนท์ 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (พระราม 4) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากอินสตราแกรม bellacampen, kalamare
อัพเดทชีวิตคนดัง ครบครันเรื่องบันเทิง เพลิดเพลินไปกับบทละคร
เรียบเรียงข้อมูลโดยทีมงาน dara.truelife.com