รีเซต

มุมมอง “ทนายเจมส์” ต่อกรณี “ติ๊ก-ศรราม”

มุมมอง “ทนายเจมส์” ต่อกรณี “ติ๊ก-ศรราม”
ดาราเดลี่บันเทิง
5 พฤษภาคม 2564 ( 13:30 )
203

มุมมอง “ทนายเจมส์”  ต่อกรณี “ติ๊ก-ศรราม” 
      จากกรณี“กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์” หรือ “ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์” อดีตภรรยา  “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์”ได้ออกมาโพสต์คลิปเพื่อทวงลูกคืนจากอดีตสามี  และไม่นานด้าน “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์” ก็ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าทาง ติ๊กได้พบลูกเดือนละ 4 ครั้ง และได้พาลูกไปหาหมอเพื่อปรึกษาเรื่องพัฒนาการของลูกที่ รพ.ด้วยกัน ตามข่าว 

อ่านข่าวต่อ:“ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์” ไม่ขอทนอีกต่อไป หลังเห็นลูกพัฒนาการช้า 


       ล่าสุด ทนายเจมส์ หรือ“นิติธร แก้วโต” เผยแก่ดาราเดลี่ต่อกรณีดังกล่าวโดยสรุปว่า  “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์”ยังสามารถที่จะทำงานและมีสติสัมปชัญญะอยู่และสามารถเลี้ยงดูบุตรได้และกฎหมายระบุว่า ไม่ว่าว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรก็ตาม ไม่สามารถที่จะขัดขวางการติดต่อบุตรของอีกฝ่ายได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1584/1
       ข้อเท็จจริง  “หนุ่ม ศรราม” เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร แต่ตามกฎหมายไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรก็ตาม ไม่สามารถที่จะขัดขวางการติดต่อบุตรของอีกฝ่ายได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1584/1 บิดาหรือมารดาย่อมมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์ ไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองก็ตาม

       ในอนาคตถ้ามีเหตุแห่งการเพิกถอนอำนาจปกครอง ศาลจะมีคำพิพากษาให้บิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว ตามฟ้องได้ โดยศาลจะสั่งเอง หรือจะสั่งเมื่อญาติของเด็กหรืออัยการร้องขอ ให้ถอนอำนาจปกครองก็ได้ และจะถอนอำนาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้เช่นกัน


       ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1582 ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถโดยคำสั่งของศาลก็ดี ใช้อำนาจปกครองเกี่ยวแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบก็ดี ประพฤติชั่วร้ายก็ดี ในกรณีเหล่านี้ศาลจะสั่งเอง หรือจะสั่งเมื่อญาติของผู้เยาว์หรืออัยการร้องขอ ให้ถอนอำนาจปกครองเสียบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้

        ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองล้มละลายก็ดี หรือจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ ในทางที่ผิดจนอาจเป็นภัยก็ดี ศาลจะสั่งตามวิธีในวรรคหนึ่งให้ถอนอำนาจจัดการทรัพย์สินเสียก็ได้
       แต่อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของเด็ก ก็อาจจะใช้เป็นเหตุในการขอให้ศาลเพิกถอนอำนาจปกครองได้ แต่ศาลจะพิพากษาอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง โดยศาลจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของเด็กเป็นหลัก
       สำหรับกรณี “หนุ่ม ศรราม” กรณีนี้เค้ายังสามารถที่จะทำงานและมีสติสัมปชัญญะอยู่