รีเซต

ประกาศผล!! กิจกรรมสุดพิเศษ แจกนวนิยาย ชุด Rising Sun และนวนิยาย รากบุญ ตอน รอยรักแรงมาร

ประกาศผล!!  กิจกรรมสุดพิเศษ แจกนวนิยาย ชุด Rising Sun และนวนิยาย รากบุญ ตอน รอยรักแรงมาร
29 กรกฎาคม 2557 ( 11:15 )
6.3K

รายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมสุดพิเศษ แจกนวนิยาย ชุด Rising Sun และนวนิยาย รากบุญ ตอน รอยรักแรงมาร

นวนิยาย รากบุญ ตอน รอยรักแรงมาร 5 รางวัล ได้แก่

1. คุณ Trissara Innangtan
2. คุณ Tae Tae Narachsima
3. คุณ Harry Toey
4. อลิตา โตะ
5. ศิริพร อยู่สุข

Set Box Rising Sun จำนวน 2 รางวัล
1. ณิชกมล แก้วแท้
2. อรพิชชา พนารมย์

สมุดภาพเบื้องหลังตามรอย Rising Sun 5 รางวัล
1. วราภรณ์ เพรียวพานิช
2. ศิริวรรณ ฟู
3. รจนา ทองสุขมาก
4. อิศราภรณ์ สถิรนาค
5. คุณ nuy_rukkawijarn@hotmail.com

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งที่อยู่ เพื่อจัดส่งของรางวัล มาที่  ent.truelife@gmail.com

ขอขอบคุณ
– พิมพ์คำสำนักพิมพ์ สำหรับของรางวัลสนับสนุนกิจกรรม ละครรอยฝันตะวันเดือด
– ไทยทีวีสีช่อง3 สำหรับของรางวัลสนับสนุนกิจกรรม ละครรากบุญ ตอน รอยรักแรงมาร