รีเซต

น่าไป! อาย กมลเนตร - ดาร์ลิ่ง อารดา ชวนเที่ยว สัมผัสวิถีชาวนา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก

น่าไป! อาย กมลเนตร - ดาร์ลิ่ง อารดา ชวนเที่ยว สัมผัสวิถีชาวนา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก
Entertainment Report_2
9 กันยายน 2563 ( 08:00 )
323

ข่าวบันเทิงวันนี้

"อาย กมลเนตร เรืองศรี" นางเอกช่อง 3 กับ "ดาร์ลิ่ง อารดา อารยวุฒิ" ชวน ท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสัก" ซึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้มีกิจกรรมแค่อยู่ในท้องนาเท่านั้น หากแต่ยังพาออกไปสัมผัสวิถีชีวิตอีกหลากหลายแง่มุมที่งดงาม เรียบง่าย มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสัก 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน ทั้ง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และ อ่างทอง

 

 

โดยกิจกรรมครั้งนี้ "สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี" ได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวขึ้นทั้งหมด 3 เส้นทางด้วยกัน โดยเส้นทางที่ 1 คือ "สีสันแห่งวัฒนธรรม" จ.สระบุรีและลพบุรี จะพาไปสัมผัสวิถีชาวนาที่ อ.หนองแซง แหล่งเกษตรกรรมชั้นยอด ต้นกำเนิดข้าวพันธุ์เจ๊กเชย จากนั้นไปสัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่แห่งเมืองโย-นก ที่หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน แหล่งเรียนรู้ชีิวิต ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัฒนธรรมพื้นเมือง ก่อนจะปิดท้ายด้วยการไหว้พระที่วัดเขาแก้ววรวิหารวัดอารามหลวงที่อยู่บนเนินเขาลูกเล็ก ๆ เงียบสงบ และโอบล้อมด้วยนาข้าว จากนั้นไปกันต่อที่ จ.ลพบุรี สัมผัสวิถีชาวนาที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทยพวน ชมการทอผ้า ชิมอาหารพื้นเมือง และเรียนรู้เส้นทางและประวัติศาสตร์ชาวนาไทยพวนที่ พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย ก่อนจะไปเรียนรู้ความเป็นมาของวิถีชีวิตชาวนาในชุมชนบ้านโคกสลุงที่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง และแวะชมวิวสวย ๆ ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ส่วนเส้นทางที่ 2 คือ "กับข้าวกับปลาชาวนาไทย" จ.สิงห์บุรีและชัยนาท เริ่มต้นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาวนาไทยและชุมชนอินทร์บุรีที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี ก่อนจะแวะกินข้าวหอมแม่ลาและปลาช่อนแม่ลาที่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ลำแม่ลา แหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวนาในชุมชน จากนั้นมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาวนาไทยที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี และเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพันธุ์ชาวไทยพวนที่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน วัดกุฎีทอง ชุมชนไทยพวนบางน้ำเชี่ยว แวะชมการสร้างสรรค์หุ่นฟางนกจากเศษฟางข้าวที่เหลือหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ กลุ่มหุ่นฟางนกเล็กวัดโคกเข็ม พร้อมชิมเมนูปลาแม่น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และปิดท้ายด้วยการชิมอาหารพื้นเมืองภายใต้บรรยากาศย้อนยุคที่ ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา และร่วมย้อนประวัติศาสตร์ โรงพักเก่า ร.ศ. ๑๒๐ เรือนทรงปั้นหยาที่มีอายุยาวนานกว่าร้อยปี

และเส้นทางที่ 3 "หัตถศิลป์ถิ่นคราฟท์" จ.พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 2 จังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และได้สร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านงานหัตถศิลป์มาจากรุ่นบรรพบุรุษ ต่อยอดและพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ที่งดงาม วิจิตร ประณีต ตระการตา และทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนหัตถกรรมมีดอรัญญิก, ชุมชนงอบไทยใบลานบางนางร้า, ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ และ กลุ่มจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า นอกจากนั้นยังมีสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา, วัดม่วง และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ละครชาตรี วิเศษชัยชาญ อันเป็นมหรสพที่ชาวนาละเล่นหลังฤดูกาลทำนาและสืบทอดมาถึงปัจจุบัน โดยกิจกรรมครั้งนี้ “การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี” อยากเชิญชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่เข้ามาท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีชีวิตชาวนานี้มากขึ้น จึงได้ชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาลองสัมผัสและร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในครั้งนี้ เช่น "อาย กมลเนตร เรืองศรี" และ "ดาร์ลิ่ง อารดา" และบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชื่อดัง Gogetlost, PaKaPrich, กินแก้มตุ่ยตะลุยเที่ยว และ PST. เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสัก การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เส้นทางใหม่ ๆ ที่ไม่ได้อยู่แค่ในท้องนา เชื่อว่าหากแวะมาสัมผัสแล้วจะหลงรักเหมือนกับพวกเราอย่างแน่นอน"