รีเซต

“แอมป์ พิธาน” เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ONEE

“แอมป์ พิธาน” เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ONEE
ดาราเดลี่บันเทิง
29 กุมภาพันธ์ 2567 ( 13:17 )
70

แอมป์ พิธานเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ONEE

         เมื่อ 28 ก.พ. 2567 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งจากแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ถึงการขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 596,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 25.05 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่ กลุ่มนายพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 591,500,000 หุ้น หรือ 24.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

 

      รวมถึงนายถกลเกียรติ, นางรศนาภรณ์, นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ ซึ่งเป็นการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) โดยมีรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนหุ้นดังนี้

     1.นายพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 353,375,000 หุ้น คิดเป็น14.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

     2. บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ นายพิธาน ถือหุ้นอยู่ 100% จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็น 10 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ จำนวน 1,666,800 หุ้น คิดเป็น 0.07% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

4. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็น 0.07% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

5. นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็น 0.07% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

        ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หลังการทำรายการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยนแปลงไปดังนี้ คือ นายพิธาน องค์โฆษิต 353,375,000 หุ้น หรือ 14.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด 238,125,000 หุ้น หรือ 10.00 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 105,738,800 หุ้น หรือ 4.44 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ 9,147,200 หุ้น หรือ 0.38 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ 7,910,600 หุ้น หรือ 0.33 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท