รีเซต

"ฮาย อาภาพร" – "แม็กกี้ อาภา" นำทีมรับปริญญา ที่ ม.กรุงเทพธนบุรี

"ฮาย อาภาพร" – "แม็กกี้ อาภา" นำทีมรับปริญญา ที่ ม.กรุงเทพธนบุรี
EntertainmentReport2
4 เมษายน 2565 ( 15:47 )
2.1K

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564  ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน  2565  โดยมีดุษฏีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน  6,010 คน  

 ในการนี้ พลเอก เชษฐา  ฐานะจาโร  นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ  ณ อาคาร Bangkok Thonburi Hall  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
         
โอกาสนี้มีบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสาธารณะ สมควรได้รับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 4 คน โดยสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีมติเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแก่พระเทพประสิทธิมนต์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจแก่ นายลี ยง พัด (H.E.Oknha Ly Yong Phat)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แก่ พญ.วันทนีย์  วัฒนะ และศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการศิลปกรรมแก่ ศาสตราจารย์ จาง เผิง (Professor Zhang Peng)     

 
นอกจากนี้ยังมี ดร.ณัชชา  ชัยรุ่งเรือง (เอิร์น)  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ร่วมด้วย เหล่าดาราศิลปิน นักร้อง นักแสดง และสื่อมวลชนที่สำเร็จการศึกษา  ได้แก่  ฮาย อาภาพร  นครสวรรค์ (จันทร์เพ็ญ  คงประกอบ), กิตติคุณ  คำเพราะ (โฟกัส  AF12)  ครูบอย สมพงษ์  คำแก้ว, กันกัน ณัฐวัฒน์  ชัยณรงค์โสภณ  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์ ร.ต.หญิง ธัญลักษณ์  โชคธนเดช (พลอยใส  AF12)  แม็กกี้ อาภา  ภาวิไล ,  แหวด อรอนงค์  คงประกอบ ,  ต้อย วันเพ็ญ  เดชเดชา สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์  พรฟ้า ปุณิกา  กุลสุนทรรัตน์  , ธนภณ  โอภาสธัญกร (ต้อม  นิรันดร์)  ริช่า ณราวดี  รัตนโชภาคิญ ,  ก็อปปี้-จิรัฏฐวัฒน์  ศิริบุตร ,  ตุ๊ก อัญชลี  พุทธวงษ์  สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ,  เอ็ม ภูกิจ สุรัติรางคกุล (เอ็ม ) สำเร็จการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) และ บ๊อบ จุมพล  โพธิสุวรรณ  สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์

อ่าน ข่าวบันเทิงวันนี้ ที่เกี่ยวข้อง :