รีเซต

เม้าทส์ ณัชชา นำทีมศิลปินดารา รับรางวัล ระฆังทอง บุคคลดีเด่นแห่งปี

เม้าทส์ ณัชชา นำทีมศิลปินดารา  รับรางวัล ระฆังทอง บุคคลดีเด่นแห่งปี
Entertainment Report_1
27 มิถุนายน 2559 ( 14:18 )
942

ป๋าเทพ โพธิ์งาม นักแสดงจากละคร “ส้มตำแฮมเบอร์เกอร์” นำทีมศิลปิน ดารา และนักแสดงเข้าร่วมรับรางวัลงานเกียรติยศ รางวัลเพื่อคนไทยและสังคมไทย “ระฆังทอง” บุคคลดีเด่นแห่งปี สาขาสร้างสรรค์สนับสนุนและสังคมดีเด่น ประเภท ศิลปินและนักแสดง จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยประธาน ดร.อำนาจ หมัดสดาย มอบรางวัลโดย ม.ร.ว. สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

อาทิ เด่นคุณ งามเนตร, ชาม โอสถานนท์ โธมัส, เตชินทร์ พลอยเพชร, ธีรศักดิ์ พันธุจริยา, เกวลิน ศรีวรรณา, ชุติมา ณรงค์เดช, สุทธา ทวีศรีธนโชค, อิน บูโดกัน, กุญแจซอล ป่านทอทอง, เม้าทส์-ณัชชา จันทพันธ์ (จากละคร ส้มตำแฮมเบอร์เกอร์), กานต์พิชชา กองแก้ว ผู้จัดละครจากบริษัท นวประทานพร จำกัด, มะปราง-วิรากานต์ เสณีตันติกุล, ทฤฒมน ธวัลกรภคณัช (จากโพลีพลัส), ทรงธรรม พลอยกาบทอง, กฤตกร ทองแสง, พลอยปภัส วรพิสิษฐ์กุล, และนนทพร ธีระวัฒนสุข  ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่