รีเซต

“บอย อนุวัฒน์” ร้องเพลงรักอัศจรรย์ไว้อาลัย “แตงโม” ณ คริสตจักรเสรีภาพ

“บอย อนุวัฒน์” ร้องเพลงรักอัศจรรย์ไว้อาลัย “แตงโม” ณ คริสตจักรเสรีภาพ
Daradaily
9 มีนาคม 2565 ( 23:10 )
63

“บอย อนุวัฒน์” ร้องเพลงรักอัศจรรย์ไว้อาลัย “แตงโม” ณ คริสตจักรเสรีภาพ

       คืบหน้าพิธีไว้อาลัย “แตงโม นิดา” ล่าสุด  “บอย อนุวัฒน์” เผยแก่ดาราเดลี่ว่าได้ร่วมขับร้องเพลงรักอัศจรรย์ ซึ่งเป็นเพลงของชาวคริสเตียนเพื่อร่วมอาลัย แตงโม ที่คริสตจักรเสรีภาพ กรุงเทพ 

 

       ด้าน  “ธงชัย ประดับชนานุรัตน์” หนึ่งในคณะอภิบาลคริสตจักรหรือแบ๊ปติส ได้โพสต์พระวาจาอันเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ “แตงโม นิดา”  ไว้ว่า 
“พี่น้องทั้งหลาย 
เราไม่อยากให้ท่านขาดความเข้าใจเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้ว
(รวมทั้งคุณแตงโม และคนอื่นๆที่ท่านรัก ซึ่งรอด
โดยพระคุณเพราะความเชื่อในพระคริสต์แล้ว)
เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้า อย่างคนอื่นๆ ที่ไม่มีความหวัง
 เพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์แล้ว 
โดยพระเยซูนั้น พระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้น
(รวมทั้งคุณแตงโม และคนอื่นๆที่ท่านรัก)มากับพระองค์ 
ตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
เราขอบอกพวกท่านข้อนี้ว่า เราที่ยังมีชีวิตอยู่
และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา 
จะไม่ล่วงหน้าไปก่อนพวกที่ล่วงหลับไปแล้ว 
คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง 
ด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และ
ด้วยเสียงแตรของพระเจ้า 
และทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์
(รวมทั้งคุณแตงโม และคนอื่นๆที่ท่านรัก)จะเป็นขึ้นมาก่อน 


หลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆ
พร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ 
 อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ 
เพราะฉะนั้น จงหนุนใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด!”
   ~เปาโล~
1 เธสะโลนิกา‬ ‭4:13-18‬ ‭THSV11‬‬