รีเซต

จุ๋ย - ดู๋ สัญญา นำทีมนักแสดง เข้ารับรางวัล คนดีศรีสยาม- รางวัลญาณสังวร ประจำปี 2558

จุ๋ย - ดู๋ สัญญา  นำทีมนักแสดง เข้ารับรางวัล คนดีศรีสยาม- รางวัลญาณสังวร ประจำปี 2558
24 ธันวาคม 2558 ( 10:33 )
1.7K

 


           ดู๋-สัญญา คุณากร พิธีกรมากความสามารถ พร้อมด้วยผู้จัดละครค่ายนวประทานพร ตฤณ เศรษฐโชค นำทีมดารานักแสดง อาทิ ดาราอาวุโส พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา, แป้ง-อรจิรา แหลมวิไล, ฝันดี-ฝันเด่น จรรยาธนากร, ทีน-สราวุฒิ พุ่มทอง, เก๋-ชลดา เมฆราตรี, เจด้า-ศรัณย่า ชุณหศาสตร์, ปาร์คคุง-ชาคริฐ จตุพรวัฒนพนธ์ นักแสดงช่อง 3, ฝ้าย-ธนวรรณ, เถาว์มูล รายการ 168 ชั่วโมง ช่อง 3 HD, แอน-ธิดารัตน์ มากศรี นักแสดงค่ายไอพีเอ็ม, กษิดิ์เดช หงส์ลดารมย์ (กานต์ KPN), สองนักแสดงจากค่ายโพลีพลัส โก้-วศิน อัศวนฤนาท และ บอส-จักรพันธ์ วงศ์คณิต เข้ารับรางวัล “คนดีศรีสยาม” “รางวัลญาณสังวร” ประจำปี 2558 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ รักสามัคคี ถวายความดี เพื่อพ่อหลวง และสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) โดย นายอำนาจ หมัดสดาย ประธานฯ พร้อมด้วย ดร.วราวุธ ดีระนันทน์ ที่ปรึกษา และ ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ รองประธานโครงการฯ ให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่บุคคลที่ทำประโยชน์ ด้านศาสนา ,ด้านสังคม และ ประเทศชาติรวมทั้งบุคคลผู้ประพฤติดีปฏิบัติตนในวัฒนธรรมอันดีงามให้กับบุคคลทุกสาขาอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานอำนวยการโครงการฯ และประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่กรุงเทพฯ