รีเซต

อาลัย "ครูเสนาะ หลวงสุนทร" ศิลปินแห่งชาติดนตรีไทย เสียชีวิต สิริอายุ 88 ปี

อาลัย "ครูเสนาะ หลวงสุนทร" ศิลปินแห่งชาติดนตรีไทย เสียชีวิต สิริอายุ 88 ปี
TNN ช่อง16
22 พฤศจิกายน 2565 ( 16:53 )
144

นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการดนตรีไทย หลัง "พันโทเสนาะ หลวงสุนทร" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช 2555 ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 22 พ.ย. บ้านพักเลขที่ 13 ซอยรามคำแหง 130 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ด้วยโรคชรา สิริอายุ 88 ปี โดยมีกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันนี้ (22 พ.ย.65) เวลา 17.00 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน ที่ศาลา1 วัดบางเพ็งใต้ ซอยรามคำแหง187 เขตมีนบุรี กรุงเทพ จากนั้นจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน โดย สวธ.จะดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป

ขอบคุณภาพจาก Facebook โบราณนานมา

สำหรับประวัติ "พันโทเสนาะ หลวงสุนทร" เกิดเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2477 ที่จ.สมุทรสาคร สืบทอดสายเลือดดนตรีไทยจากครูบาง หลวงสุนทร ผู้เป็นบิดา ทางระนาดเอก และปี่ใน เริ่มเรียนดนตรีไทยกับคุณตาถม เจริญผล และยังได้เรียนดนตรีไทย เป็นศิษย์สายตรงกับครูดนตรีไทยหลายท่าน เช่น  ครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูเผือด นักระนาด ครูกมล (เจียน) มาลัยมาลย์ ครูสาลี มาลัยมาลย์ ครูบุญยงค์ เกตุคง เป็นต้น สำเร็จมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดพระยาทํา กรุงเทพฯ ต่อมาสําเร็จหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก เข้ารับราชการทหารที่กองดุริยางค์ทหารบกและโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกจนเกษียณอายุราชการ พันโทเสนาะ คือครูผู้เชี่ยวชาญในวิชาดนตรีไทย ทั้งทางทฤษฎี การปฏิบัติ และการประพันธ์เพลง มีความแตกฉานในศาสตร์แห่งดนตรีไทยอย่างลึกซึ้ง มีความสามารถสูงในการบรรเลงระนาดเอกอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกที่ได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนจากครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และได้รับมอบให้เป็นผู้อ่านโองการไหว้ครูดนตรีไทยจากครูประสิทธิ์ ถาวร และครูบุญยัง เกตุคง และท่านยังได้ศึกษาเรียนรู้ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล รวมถึงการเรียบเรียงเสียงประสาน พันโทเสนาะ ได้สร้างผลงานการบรรเลงไว้ในหลายรูปแบบ เช่น การประชันวงในโอกาสต่างๆ การบันทึกเสียงเพลงเดี่ยวระนาดเอกที่บันทึกโดยนายเดวิด มอร์ตัน ในปี พ.ศ. 2510 ชุดเพลงดีที่บ้านบาตร เป็นต้น และยังมีผลงานการเข้าร่วมวงดนตรีสากลและวงดนตรีลูกทุ่ง อีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก Facebook โบราณนานมา

 "พันโทเสนาะ หลวงสุนทร" ได้สร้างผลงานการบรรเลงไว้หลายรูปแบบ อาทิ การประชันวงในโอกาสต่างๆ การบันทึกเสียงเพลงเดี่ยวระนาดเอก ที่บันทึกโดยนายเดวิด มอร์ตัน ในปี พ.ศ. 2510 ชุดเพลงดีที่บ้านบาตร และยังมีผลงานการเข้าร่วมวงดนตรีสากลและวงดนตรีลูกทุ่งอีกด้วย อีกทั้งยังได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทยให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง  ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว "พันโทเสนาะ หลวงสุนทร" ได้ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่กับการบันทึกบทเพลง ทั้งบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเอง ประมาณ 40 เพลง และบทเพลงที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูต่างๆประมาณ 500 เพลง เป็นโน้ตสากล เพื่อมอบให้เป็นสมบัติของมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และฝากไว้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลังสืบไป

 

ขอบคุณภาพจาก Facebook โบราณนานมา

ขอบคุณภาพจาก Facebook โบราณนานมา