รีเซต

ทรูโฟร์ยู ส่งซีรี่ส์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ภาคผนวก พร้อม ท่าน ว. วชิรเมธี ถอดรหัสตามรอยใน อินเดีย-เนปาล

ทรูโฟร์ยู ส่งซีรี่ส์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ภาคผนวก พร้อม ท่าน ว. วชิรเมธี ถอดรหัสตามรอยใน อินเดีย-เนปาล
Entertainment Report_1
1 พฤศจิกายน 2559 ( 18:04 )
3.3K
1

บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด นำทีมโดย คุณเนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการผู้จัดการ ส่งซีรี่ส์  พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ภาคผนวกพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่พลาดชม หรือผู้ที่ต้องการชมซีรี่ส์คุณภาพที่มีความลึกซึ้งของธรรมะมากกว่าที่เคย ผู้ชมทางบ้านจะได้พบกับ ท่าน ว. วชิรเมธี ที่เดินทางตามรอยพระพุทธเจ้าสู่ดินแดนมาตุภูมิไกลถึงประเทศอินเดีย และเนปาล เพื่อเพิ่มเติมความพิเศษการกลับมาของซีรี่ส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ที่เดียวเท่านั้น

พระพุทธศาสนามีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์ไทยมาแต่บรรพกาล พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกในศาสนาพุทธ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสลาผนวชต่อราษฎร  ณ พระที่นั่งพุทธไธสวรรคปราสาท

ความตอนหนึ่งว่า“อันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเรานี้ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดี ตามความศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวของข้าพเจ้าก็ดี เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง มีคำสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งเพียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเลื่อมใสยิ่งนัก ข้าพเจ้าจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจะอุปสมบทในพระศาสนาตามพระราชประเพณีสักเวลาหนึ่ง ซึ่งจักเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบุรพการีตามคตินิยมอีกโสตหนึ่งด้วย…”

ทั้งนี้ ประชาชนชาวไทยจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ โดยทางสถานีโทรทัศน์ทรูโฟร์ยู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา จึงหยิบยกซีรีส์ดัง  พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก มาจัดทำภาคผนวกพิเศษ โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เจ้าของนามปากกา ว.วชิรเมธี พระนักปราชญ์มาถ่ายทอดเรื่องราวพระพุทธเจ้าผ่านโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ  ที่ปรากฎเป็นสังเวยสถาน ณ ป่าลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า  พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้  สารนาถ สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา  กุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า  และสถานที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมายในประเทศอินเดียและเนปาล เพื่อเผยแพร่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กับเยาวชนและประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ท่าน ว. วชิรเมธี ให้สัมภาษณ์ขณะเดินทางตามรอยยังที่ประสูติของพระพุทธเจ้า  “เราเห็นพระพุทธองค์ทรงมีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ ทุกคนจะมองว่าพระพุทธองค์คือเทพหรืออภิมนุษย์ อาตมาพินิจพิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นพระองค์มีพระชนม์ชีพจริงในประวัติศาสตร์   เพราะหลักฐานจากร่องรอยการขุดค้นทางประวัติศาสตร์  และพุทธประวัติที่ร้อยเรียงไว้ในตำรา สิ่งที่ท่านสอนเราก็สามารถเอามาใช้จริงได้เพราะท่านก็เป็นมนุษย์เช่นกัน  ตราบใดที่เรามองว่าท่านเป็นเทพเราจะได้ประโยชน์น้อยมาก   เพราะการอ้อนวอนขอให้ส่งผลสำเร็จนั้นเป็นไปไม่ได้   คำเทศนาของพระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนอย่างสมเหตุสมผล ถ้ามองท่านในฐานะบุคคลในประวัติศาสตร์  ถ้าพระองค์ทำได้ พระองค์เป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์  เราก็มีศักยภาพที่จะตื่นรู้ได้ด้วยเช่นกัน”

ซีรี่ส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ภาคผนวกพิเศษ  จะทำให้ผู้ชมมีความเข้าใจในประวัติของพระพุทธเจ้าและแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  โดย ท่าน ว วชิรเมธี เป็นผู้ถอดรหัส วิเคราะห์ ทำเรื่องที่เข้าใจยากเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังจะได้รับความเพลิดเพลิน ซึ่งจะช่วยพัฒนาจิตใจและความคิดให้เจริญงอกงามจากการชมซีรีส์ที่สอดแทรกคติธรรม และหลักคำสอนอยู่ในทุกตอน  นับเป็นซีรี่ส์ที่คนไทยทุกคนไม่ควรพลาดชมใน พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก เริ่มออกอากาศแล้วทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 น. ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 

ชมทีวีออนไลน์ช่องทรูโฟร์ยู ดิจิตอล ฟรีทีวี แบบสดๆ ได้ที่นี่