รีเซต

แบรนด์ดังแถลงจุดยืน ปลด "โอม ภวัต" เป็นสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมาย ยันจ่ายค่าตัวเต็มจำนวนแล้ว

แบรนด์ดังแถลงจุดยืน ปลด "โอม ภวัต" เป็นสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมาย ยันจ่ายค่าตัวเต็มจำนวนแล้ว
TNN ช่อง16
27 เมษายน 2566 ( 20:39 )
75

หลังนักแสดงหนุ่ม "โอม ภวัต" ออกมาเปิดใจ ขอโทษเหตการณ์ในอดีตยอมรับว่าเป็นบาดแผลในใจและรู้สึกละอายใจตัวเอง รวมถึงได้ทักไปขอโทษเพื่อนที่เป็นคู่กรณีแล้ว ส่วนเรื่องถูกปลดพรีเซ็นเตอร์ตอนนี้เป็นเรื่องของคดี ที่ทางค่ายให้ทนายดูแล เรื่องทุกอย่างให้ทางค่ายจัดการ  ทางค่ายไม่เคยนิ่งเฉย เรียกเข้าไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดและกล่าวตักเตือนไปแล้ว

 

ขอบคุณภาพ IG ohmpawat

ล่าสุดทางแบรนด์ดังได้ออกหนังสือแถลงจุดยืน คุณค่าความเท่าเทียม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีใจความว่า 

บริษัท ยูโก นูทรีชันน์ จำกัด ขอชี้แจงเพิ่มเติมกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้ประกาศยุติบทบาท พรีเซ็นเตอร์ของคุณโอม ภวัต จิตต์สว่างดี ศิลปินในสังกัด บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อยืนยันในเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับความรัก คุณค่าความเท่าเทียม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมิได้มีเจตนาจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรใด ดังนั้น การยุติบทบาทพรีเซ็นเตอร์ของศิลปินจึงเป็นสิทธิ์ชอบธรรมตามกฏหมาย เพราะบริษัทฯ ได้จ่ายค่าพรีเซ็นเตอร์เต็มจำนวนไปแล้ว ตั้งแต่เริ่มสัญญา

 

ทั้งนี้ นับจากการเริ่มสัญญาร่วมงานกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 จนกระทั่งได้มีประเด็นในสื่อสาธารณะที่ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 กระทบตัวศิลปินและบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด จนส่งผลลบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของ บริษัท ยูโก นูทรีชันน์ จำกัด ทำให้ไม่สามารถใช้ภาพของพรีเซ็นเตอร์มาตลอด 4 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงตัดสินใจยุติบทบาทพรีเซนเตอร์ และข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด ไม่ได้ให้ความสำคัญในการมองหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหา ที่เป็นประโยชน์ต่อความสำคัญและจุดยืนของบริษัท ยูโก นิวทรีชันน์ จำกัด ในฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง

 

บริษัท ยูโก นูทรีชันน์ จำกัด คาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ บนพื้นฐานของความสุจริตใจ ยึดต่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม การปลุกพลังเยาวชนให้ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางตัวเลขและธุรกิจ

 

ขอบคุณภาพ TWITTER ugonutrition

 

ขอบคุณภาพ TWITTER ugonutrition

 

ขอบคุณภาพ IG ohmpawat

 

ขอบคุณภาพ IG ohmpawat

 

ขอบคุณภาพ IG ohmpawat

 

ขอบคุณภาพ IG ohmpawat