รีเซต

ประกาศผล เอาใจติ่งละคร จิกหมอนกับ TVSociety ลุ้นรับ IPAD AIR

ประกาศผล เอาใจติ่งละคร จิกหมอนกับ TVSociety ลุ้นรับ IPAD AIR
27 ธันวาคม 2556 ( 16:41 )
51.8K

ประกาศผล “เอาใจติ่งละคร จิกหมอนกับ TVSociety” ลุ้นรับ IPAD AIR 4 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 90,000 บาท 

เงื่อนไขการรับรางวัล 

– ติดต่อขอรับรางวัล ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557 (30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ) 

– ผู้โชคดีที่มารับรางวัลด้วยตนเอง ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับได้ด้วยตัวเอง  ให้นำหนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง  และรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบและผู้รับมอบมาเป็นหลักฐานในการรับ 

– ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด  อาคารทรูทาวเวอร์ 2  ตึก 2  ชั้น 4  เลขที่ 1252  ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  ติดต่อ คุณ ชมพูนุช  

– กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้มาพร้อมผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองต้องแสดงสิทธิ์ในการรับของรางวัลแทน พร้อมนำสำเนาสูติบัตร ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองตัวจริง และรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อมาติดต่อรับของรางวัล  

– หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-699-8855 หรือ chomphunut_kae@truecorp.co.th 

  

กติกาการร่วมสนุก : 

1. ดาวน์โหลด แอ๊พ TV Society (ทั้ง iOS หรือ Android)  

2. แคปเจอร์ ฉากเด็ดน่าจิกหมอนของละครเรื่องใดก็ได้

3. ใส่ Tag #จิกหมอน และ #TVSociety และกดแชร์ภาพนี้ไปยัง Facebook ของคุณ

ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 2556 –  28 ก.พ. 2557

4.ลุ้นรับ   ลุ้นรับ IPAD AIR 4 เครื่อง รวมมูลกว่า 90,000 บาท

5. ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ TV Society Application

 

หมายเหตุ :

1. ทีมงานจะนำรายชื่อผู้ร่วมเล่นสุ่มหาผู้โชคดี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาร่วมกิจกรรม

2. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราที่กฎหมายกำหนด ตามมูลค่ารางวัลที่ตนเองได้รับ

3. ผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 

เลขที่ 1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  ภายในวันที่ 28 มี.ค. 2557 

หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น โดยในการนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ 

กับของรางวัลดังกล่าวภายใต้การพิจารณาตามความเหมาะสมของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

4. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รับทราบและตกลงให้บริษัท นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิหรือเงินใดๆ ทั้งสิ้น

6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่


ติดตามข่าวสารบันเทิงทีวีได้อีกช่องทาง
     Facebook.com/TVSociety