รีเซต

เอเซีย พลัสฯ เดินหน้างานศิลป์ จัดประกวดจิตรกรรม ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด ศิลป์ ธรรม นำนวัต

เอเซีย พลัสฯ เดินหน้างานศิลป์ จัดประกวดจิตรกรรม ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด ศิลป์ ธรรม นำนวัต
Entertainment Report_2
20 กุมภาพันธ์ 2565 ( 07:00 )
20

ข่าวบันเทิงวันนี้

 เริ่มแล้ว! การประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 หลังเลื่อนการประกวดหลบสถานการณ์รุนแรงของไวรัสโควิด-19 ในปี 2022 "ดร. ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เร่งเดินหน้าต่อ จัดกิจกรรมการประกวดเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสนับสนุนศิลปินคนรุ่นใหม่ ผู้มีแนวคิดและทักษะในการสร้างผลงานจิตรกรรม ใน "โครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10"

 การประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลัส ครั้งที่10  ภายใต้หัวข้อ “ ศิลป์ ธรรม นำนวัต ” (Art and Dharma Leading to Innovation) ดร.ก้องเกียรติ พูดถึงแนวคิดนี้ว่า 
“ปีนี้เราพูดถึงแก่นของแนวความคิดในการทำงานคือ ศิลป์และธรรม ซึ่งอยู่ภายในตัวคนทำงาน เราเห็นถึงคุณค่าของทั้งศิลป์และธรรมมากกว่ามูลค่าของนวัตกรรม   ศิลป์และธรรมในที่นี้หมายถึง ความดี ความงาม ความจริง แรงบันดาลใจ เป็นเครื่องมือในการสร้างความเจริญก้าวหน้า ของผู้คน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ แนวคิดที่เป็นหัวข้อในการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัสในปีนี้ เราให้ค่าของศิลป์และธรรมนั้นไม่น้อยไปกว่านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นบนโลก”

ดร. ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ


 และในปีนี้การประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ได้เชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร  อาจารย์สอนศิลปะ ศิลปิน  นักเขียนและนักวิจารณ์ศิลปะ นามปากกา พิษณุ ศุภ. เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน ร่วมกับคณะกรรมการชุดเดิม คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง , ศาสตราเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ , ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์  อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ , ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ , คุณณินทิรา โสภณพนิช , ดร.พัชร สุระจรัส และ คุณวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ฯลฯ  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร

สำหรับผู้ที่สนใจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.asiaplus.co.th/artcontest   ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น และต้องเป็นผลงาน  2  มิติ  พร้อมจัดแสดงขนาดไม่เกิน 180 ซม.รวมกรอบ(ถ้ามี) มีความหนาจากพื้นผิวหรือผ้าใบไม่เกิน 5 ซม.น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. ผ่านเทคนิคสีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสมอื่นๆ (สื่อเคลื่อนไหว ศิลปะจัดวาง และประติมากรรม ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้) ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดงที่ไหนมาก่อน

 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 (เวลา 09.00-17.00น.)  ที่อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ, ภาคเหนือ ส่งผลงานได้ที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงานได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ภาคใต้ ส่งผลงานได้ที่ Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery จ.ปัตตานี

 สอบถามข้อมูลและติดตามข่าวสารจากการประกวด ได้ที่  Facebook :  Asia Plus Art Contest , 
LINE : จิตรกรรมเอเซีย พลัส#10 , website : https://www.asiaplus.co.th/artcontest/ , E-mail : asiaplusart@asiaplus.co.th , โทรศัพท์ 02 - 680-4045 , 02 - 680 -1113