รีเซต

ช่อง 3 เปิด ตลาดข้าวฯ ช่วยชาวนา 16 - 18 พ.ย. นี้

ช่อง 3 เปิด ตลาดข้าวฯ ช่วยชาวนา 16 - 18 พ.ย. นี้
Pannaput_tvs
11 พฤศจิกายน 2559 ( 10:40 )
1.4K

ช่อง 3 ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน “ตลาดข้าว…ชาวนาไทย” พร้อมเปิดพื้นที่ให้กับชาวนาที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ได้นำข้าวมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยข้าวจะมาจาก 3 ทุ่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีของประเทศไทย ได้แก่ ทุ่งกุลาร้องไห้ จากภาคอีสาน, ทุ่งสำริด จากนครราชสีมา และ ทุ่งล้านนา จากภาคเหนือ จะนำมาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 33 บาท นอกจากนี้ ยังมีข้าวประจำถิ่น อย่างเช่น ข้าวสังข์หยด จากจังหวัดพัทลุง มาจำหน่ายภายในงานอีกด้วย ซึ่งได้คัดเลือกเกษตรกรมาจาก Instagram ป๋อ – ณัฐวุฒิ สกิดใจ พร้อมกันนี้ยังได้เชิญบริษัท หน่วยงาน และองค์กรต่างๆเข้าร่วมงาน เพื่อรับซื้อข้าวโดยตรงจากเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถมาเลือกซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดีราคาถูกจากชาวนาได้โดยตรง ในงาน “ตลาดข้าว…ชาวนาไทย” ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานข้างอาคารมาลีนนท์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3