รีเซต

"ไทด์ เอกพันธ์" ตัวแทนมูลนิธิร่วมกตัญญู จับมือ ททบ.5 เผยแพร่ข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ

"ไทด์ เอกพันธ์" ตัวแทนมูลนิธิร่วมกตัญญู จับมือ ททบ.5 เผยแพร่ข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ
EntertainmentReport3
13 ธันวาคม 2566 ( 07:00 )
25

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พลเอกนิรันดร ศรีคชา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และคุณสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วย คุณทวินันท์ คงคราญ รองผู้อำนวยการใหญ่ ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมด้วย "ไทด์ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์" หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง มูลนิธิร่วมกตัญญู กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

"ไทด์ เอกพันธ์" จับมือ ททบ.5 เผยแพร่ข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ

โดยมูลนิธิร่วมกตัญญู ถือเป็นองค์กรสาธารณกุศลขนาดใหญ่ก่อตั้งมายาวนาน ทำหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาค และ ททบ.ในฐานะสื่อวิทยุและโทรทัศน์บริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง มีภารกิจสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชน รวมถึงเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยยึดหลักความถูกต้อง ชัดเจน เป็นกลาง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทั้งสององค์กรจะได้ร่วมกันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เชื่อถือได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ ซึ่งตรงกับภารกิจของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในการมุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อที่ดีให้ตรงกับปณิธานของ ททบ. นำคุณค่าสู่สังคมไทย