รีเซต

วัดธาตุทองฯ แจ้ง "พระกากัน มาลิค" เลื่อนลาสิกขาออกไปอีกระยะหนึ่ง

วัดธาตุทองฯ แจ้ง "พระกากัน มาลิค" เลื่อนลาสิกขาออกไปอีกระยะหนึ่ง
TNN ช่อง16
21 กุมภาพันธ์ 2565 ( 08:23 )
40

วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ (20 ก.พ.65) เรื่องการลาสิกขาของพระกากัน อโสโก (มาลิค) โดยมีรายละเอียด ระบุว่า ตามที่พระกากัน อโสโก (มาลิค) ได้เข้าขอรับการอุปสมบท ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ และแจ้งความประสงค์ ที่จะขอศึกษาหลักธรรมอันเป็นพระโอวาทานุสาสนี แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิถีแห่งสมณะในอารามแห่งนี้ ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2565 ความทราบ โดยทั่วกันแล้วนั้น

กาลต่อมา หลังจากที่พระกากัน อโสโก (มาลิค) ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคําสอน ข้อวัตร ปฏิบัติ และศึกษาแนวทางการปฏิบัติธรรมตามวิถีพรต มาเป็นเวลา 10 วัน ท่านได้ตัดสินใจกราบเรียน พระอุปัชฌาย์ เพื่อขอเลื่อนการลาสิกขา และขอพึ่งบารมีแห่งร่มผ้ากาสาวพัสตร์ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

อนึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปเพื่อความต้องการที่จะค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ในทางธรรม และแนวทางการปฏิบัติฝึกฝนจิตให้มากขึ้น จึงแจ้งศรัทธาสาธุชนและเครือข่ายบุญของพระกากัน อโสโก (มาลิค) ทราบในเจตนารมณ์ของท่าน และเพื่อให้พระกากัน ได้รับความรู้ความเข้าใจในแก่นของ พระพุทธศาสนามากที่สุด จึงขอความร่วมมือจากศรัทธาสาธุชนได้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่ ทางวัดได้กําหนดอย่างเคร่งครัด.

 

ทั้งนี้ "กากัน มาลิค" เป็นนักแสดงชื่อดังของบอลลีวูด ผู้รับบท “เจ้าชายสิทธัตถะ” ในเรื่อง Sri Siddhartha Gautama ได้ตัดสินใจบินลัดฟ้ามาประเทศไทย เพื่อเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ที่ตนเคยปวารณาตนเป็นศิษย์วัดไว้ เบื้องต้นมีระยะเวลาบวช 15 วัน ระหว่างวันที่ 10-24 ก.พ. 65 ฉายาทางมคธ “อโสโก ผู้ไร้ซึ่งความโศก” 

"กากัน มาลิค" เป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงทั้งจากระดับบอลลีวูดและระดับโลก และมักได้รับบทมหาเทพ (พระศิวะ) พระวิษณุนารายณ์ พระราม พระกฤษณะ ฯลฯ ในภาพยนต์และละครโทรทัศน์มหากาพย์มากมาย อีกทั้งยังเคยได้รับรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยม ในเทศกาลภาพยนตร์ World Bhuddhist Film จากผลงานสร้างชื่อในบทบาทที่เขาได้รับแสดงเป็น เจ้าชายสิทธัตถะ จากภาพยนตร์เรื่อง "Sri Siddhartha Gautama"

และจากการได้แสดงนำภาพยนต์เรื่องดังกล่าว ทำให้เขาเริ่มศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และฝึกฝนการปฏิบัติธรรม การเจริญสมาธิภาวนา ตลอดจนเรียนรู้ข้อปฏิบัติของนักบวชในพระพุทธศาสนา จนที่สุดทำให้เขาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีความคิดอยากบวชศึกษาพระธรรมในพุทธศาสนา.

 

ภาพจาก TNN ONLINE