รีเซต

รายการดีเพื่อสังคม!! ตัวต่อตัว เจ๋งจริง คว้าโล่สตรีและสื่อสารมวลชนดีเด่น วันสตรีสากลปี 2563

รายการดีเพื่อสังคม!! ตัวต่อตัว เจ๋งจริง คว้าโล่สตรีและสื่อสารมวลชนดีเด่น วันสตรีสากลปี 2563
Entertainment Report_3
2 มิถุนายน 2563 ( 06:00 )
225

ข่าวบันเทิงวันนี้ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ประกาศรายชื่อ สตรี บุคคล หน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน วันสตรีสากล ประจำปี 2563 (International Women’s Day 2020) และในการนี้ รายการ “ตัวต่อตัว” จาก บริษัท CHANGE2561 จำกัด ซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง 34 ดำเนินรายการโดย “พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา” CEO บริษัท CHANGE 2561 ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ให้เป็น สตรีดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน และ สื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (ประเภทรายการโทรทัศน์) ซึ่งเป็นแบบอย่างของความภาคภูมิใจด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางสังคม และมีความพร้อมที่จะสามารถกระทำคุณประโยชน์ให้แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างยั่งยืน 

 

พี่ฉอด สายทิพย์

 

สร้างความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจให้กับ 2 พิธีกรผู้ดำเนินรายการ พี่อ้อย-พี่ฉอด รวมถึงทีมงานทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมารายการ “ตัวต่อตัว” ได้เปิดกว้างให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ได้มาพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตและความรัก เพื่อให้แง่คิดมุมมองของแต่ละชีวิต ที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม เพราะเชื่อว่า “แค่เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน” ด้วยมุ่งหวังให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่น และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวเอง จนได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมรายการ และในโอกาสนี้ทีมงานมุ่งหวังที่จะรักษาคุณภาพและพัฒนาเนื้อหาของรายการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อตอบแทนทุกกำลังใจและทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจ มุ่งหวังสร้างสรรค์รายการคุณภาพเพื่อออกสู่สาธารณชน