รีเซต

ข่าวดีคนบันเทิง! "ตู่ นพพล- ครูสลา" ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี 2564

ข่าวดีคนบันเทิง! "ตู่ นพพล- ครูสลา" ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี 2564
EntertainmentReport2
27 เมษายน 2565 ( 15:20 )
337

"ตู่ นพพล - ครูสลา" ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี 2564 โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ผ่าน Facebook Live Fan Page กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน ดังนี้ 1ในนั้น มีคนบันเทิงอย่าง "ตู่ นพพล โกมารชุน" ได้สาขา ภาพยนตร์และละคร
ส่วน "ครูสลา คุณวุฒิ" ได้ในประเภทดนตรีไทยสากล-ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของวงการบันเทิงทั้ง 2 ท่าน 


สำหรับ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.) ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี 2564 มีจำนวน 12 คน ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ 4 คน ได้แก่  นางวรรณี  ชัชวาลทิพากร (ภาพถ่าย) ศ.ถาวร  โกอุดมวิทย์ (ภาพพิมพ์) ศ.เกียรติคุณอรศิริ  ปาณินท์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) นายมีชัย  แต้สุจริยา (ทอผ้า) สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางนันทพร  ศานติเกษม (นามปากกา ปิยะพร ศักดิ์เกษม)  นายวิชชา  ลุนาชัย (นามปากกา ประชาคม ลุนาชัย) สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ คน ได้แก่ ผช.ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ (โนรา) นายกำปั่น  นิธิวรไพบูลย์ (เพลงโคราช) นายไพฑูรย์  เข้มแข็ง (นาฏศิลป์ไทย –โขน ละคร) ศ.ณรงค์ฤทธิ์  ธรรมบุตร (ดนตรีสากล – ประพันธ์เพลงคลาสสิก) นายสลา  คุณวุฒิ (ดนตรีไทยสากล – ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง) และ นายนพพล  โกมารชุน (ภาพยนตร์และละคร)  

ครูสลา คุณวุฒิ 

ตู่ นพพล โกมารชุน 

อ่าน ข่าวบันเทิงวันนี้ ที่เกี่ยวข้อง :