รีเซต

กอล์ฟ พิชญะ ปลื้มเด็กไทยเจ๋ง ประกวด DOG’njoy TALENT สร้างสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้

กอล์ฟ พิชญะ ปลื้มเด็กไทยเจ๋ง ประกวด DOG’njoy TALENT สร้างสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้
21 ธันวาคม 2558 ( 11:19 )
1.9K


กิจกรรม Dog’n Joy Talent เป็น โครงการต่อยอดการทำความดี จากภาพยนตร์อนิเมชั่น “คุณทองแดง ดิอินสไปเรชั่น” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่า ตามแนวทางที่สมเด็จย่า สอนให้กับในหลวง รวมทั้งให้เด็กได้รู้จักสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเอง และการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือเบทาโกร

                   
คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร เผยว่า กิจกรรม Dog’n Joy Talentv ได้แนวคิดหรือว่าแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมจากภาพยนตร์ Little Copper หนึ่งใน 3 เรื่องของ “คุณทองแดง ดิ อินสไปเรชั่น” เนื้อหาของภาพยนตร์ ให้ในแง่คิดสอนเด็กในเรื่องของการใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่า ด้วยการประดิษฐ์ของเล่นขึ้นเอง จากวัสดุเหลือใช้ และทำให้กลายเป็นของเล่นอันมีค่าขึ้นมา ซึ่งคำสอนตรงนี้มาจาก สมเด็จย่าทรงสอนในหลวงของเราว่า ถ้าอยากได้อะไร ให้สร้างขึ้นเอง จึงกลายเป็นแนวคิดที่เราอยากให้เด็กๆ ทั่วประเทศได้รับรู้สาระ คำสอนดี ๆ นอกจากนั้น เด็ก ๆ ยังได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการของตนเอง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือเบทาโกร ในส่วนของกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในเครือเบทาโกร เดินหน้ามอบสิ่งที่ดีให้กับผู้บริโภคและจะมีอีกหลายกิจกรรมต่อมาอย่างแน่นอน

                   
นอกจากนั้นงานนี้ยังมีคณะกรรรมการ หลากหลายสาขา ตัดสิ้น อาทิ คุณวินิจ เลิศรัตนชัย ผู้อานวยการสร้างภาพยนตร์ และ คุณพาณิชย์ สดสี ผู้ผลิตภาพยนตร์ กรรมการบริหาร บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ,กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล ดารา-นักร้อง ,อาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ ผู้ชานาญด้านศิลปะเด็ก