รีเซต

ดีใจที่สุดในชีวิต!! ณัฏฐ์ นิว เปิ้ล เข้ารับพระราชทานเข็ม วันอานันทมหิดล

ดีใจที่สุดในชีวิต!! ณัฏฐ์  นิว เปิ้ล เข้ารับพระราชทานเข็ม วันอานันทมหิดล
Entertainment Report_1
10 มิถุนายน 2559 ( 16:00 )
809

 (9 มิ.ย.2559) เวลา 14.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ หน้า “อาคาร อปร” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “วันอานันทมหิดล” ขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ที่ได้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอสำหรับช่วยเหลือประชาชน

วันนี้รู้สึกตื่นเต้น ตื้นตัน ดีใจ ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก เปนบุญเหลือเกิน ที่มีโอกาส มารับพระราชทานเข็ม “วันอานันทมหิดล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีนทร “วันอานันทมหิดล”

A photo posted by Ple_Paradee (@ple_paradee) on

ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

ในปีนี้ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดดำเนินการจัดกิจกรรม “วันอานันทมหิดล” ประกอบด้วย การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการจัดทำ “เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2559” เพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิอานันทมหิดล และ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย รวมทั้งนำไปช่วยเหลือภิกษุสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วย


 ในครั้งนี้มีเหล่าศิลปินดารา รับพระราชทานเข็ม “วันอานันทมหิดล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีนทร “วันอานันทมหิดล”

ข้อมูลข่าวและที่มา
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
ภาพประกอบจากอินสตาแกรม ple_paradee,nutt_devahastin