รีเซต

พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง!! อั๊ต อัษฎา เข้ารับประกาศทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ประจำปี 2559

พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง!! อั๊ต อัษฎา เข้ารับประกาศทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ประจำปี 2559
18 กุมภาพันธ์ 2559 ( 15:30 )
3.2K


           เดินสายทำบุญเป็นกิจวัตร แถมยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พุทธศาสนิกชนสม่ำเสมอ ทำให้ดาราหนุ่มมากความสามารถ อย่าง อั๊ต อัษฎา พานิชกุล ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “ทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ประจำปี2559” ที่จัดขึ้นโดย คณะกรรมการสภาศิลปิน ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม งานนี้มีศิลปิน ดารา มากมายเข้ารับประกาศเกียรติคุณ อาทิ อ๋อม อรรคพันธ์, เต้ย พงศกร, เพ็ชร ฐกฤต, ไอซ์ อามีนา และนิว นริสสันต์


           ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณ ทูตพระพุทธศาสนา นั้นต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติเสียหายทางกฎหมายและศีลธรรม และมีผลงานส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติอย่างสม่ำเสมอ

            ในฐานะตัวแทนศิลปินที่ได้รับรางวัลเป็นทูตพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ ทั้งหมดก็จะทำตัวแทนเป็นกระบอกเสียงให้กับคนรุ่นใหม่ ให้เข้าวัดทำบุญ และรักษาศีล 5 อย่างสม่ำเสมออีกด้วย