รีเซต

บทละครโทรทัศน์ บ่วงอธิฏฐาน ตอนที่ 4

บทละครโทรทัศน์ บ่วงอธิฏฐาน ตอนที่ 4
Pannaput_tvs
10 สิงหาคม 2559 ( 17:01 )
186.5K
บ่วงอธิฏฐาน ตอนที่ 4
15 หน้า

ห้องนอนกฤตธร “ท่านพี่...ท่านหมิ่นความรักของข้านัก ต่อจากนี้ไป ท่านจักได้เห็น แลถึงวันนึงท่านจักต้องคุกเข่าลง สมาโทษเบื้อหน้าข้า วิงวอนขอความเมตตาจากข้า” กฤตธร เหมือนกระสับกระส่าย ที่ปลายเตียงบุษกรยืนอยู่ “ท่านจักได้รู้ว่า ต่อให้ชาตินี้ หรือชาติไหนของท่าน ท่านก็ไม่มีวันหนีข้าไปพ้น” กฤตธรลืมตาขึ้น ในความงุนงงสะลึมสะลือนั้น..“ท่านพี่ อริยะ..” กฤตธรขยับลุกขึ้นนั่ง กฤตธรเห็นบุษกรร่างจางๆ ที่ปลายเตียง“เราจักครองรักกันตลอดไป แลท่านจักมีแต่ข้า เพียงคนเดียว” บุษกรยิ้ม ร่างค่อยๆ เลือนจนหายไปกับตา

กฤตธรขยับเอื้อมมือไปเปิดไฟข้างเตียงและไม่เห็นสิ่งใด นอกจากความว่างเปล่า

 

บุษกรชี้หน้าโยสิตา “แลเจ้า..เกศอาภา.. เจ้าจักต้องชดใช้สิ่งที่เจ้าได้ทำลงไป บาปหนาของเจ้า ชดใช้ด้วยชีวิตในชาตินี้ของเจ้า มันก็ยังไม่สาสม ระวังตัวเจ้าเอาไว้ให้ดี เกศอาภา เจ้าจักไม่มีวันได้สมดังใจเจ้าหวังดอก ไม่มีวัน”

 

กลางดึกห้องนอนตำหนักเจ้าชายอริยะ โยสิตาลืมตาตื่นขึ้น โยสิตาขยับลุกออกจากที่นอนมาที่ตั่งมุมหนึ่ง เหมือนหนักอึ้งในหัว ชะโงกลงไปเหมือนจะวักน้ำในอ่างสำริดใบใหญ่เพื่อล้างหน้า แต่ต้องชะงัก เพราะเงาสะท้อนตัวเองบนผิวน้ำ เหมือนเป็นคนละคนไม่ใช่โยสิตา โยสิตาก้มลงมองตัวเองอย่างงงงันคว้าหยิบแผ่นสำริดที่ถูกใช้งานจนมันวับแทนกระจกจะขึ้นส่องหน้า

“น้องฝันร้ายอีกแล้วรึ เกศอาภา” โยสิตาหันไปมอง อริยะลุกขึ้นจากตั่งที่นอน และเดินตรงเข้ามาหา โยสิตาตะลึงตาค้าง เพราะชายคนนั้นหน้าตาเหมือนกฤตธรไม่มีผิด อริยะตรงเข้ามานั่งลงข้างโยสิตาเหมือนโอบกอด และจูบลงตรงหัวไหล่ “ฝันร้ายมักจะกลายเป็นดี น้องอย่ากังวลไปเลย”

โยสิตายังงงงัน กับสิ่งที่เกิดขึ้น

 

--- จบบ่วงอธิฏฐาน ตอน 4 ---


15 หน้า