รีเซต

บทละครโทรทัศน์ บ่วงอธิฏฐาน ตอนที่ 19

บทละครโทรทัศน์ บ่วงอธิฏฐาน ตอนที่ 19
Entertainment Report_1
26 สิงหาคม 2559 ( 10:47 )
186.5K
บ่วงอธิฏฐาน ตอนที่ 19
14 หน้า

ท้องพระโรง วังสุริยะ สูริยะ อริยะ กัมพู ปุณณะพร้อมหน้า

“ไม่เคยมีเรื่องเยี่ยงนี้เกิดขึ้นกับจันทรปุระ เจ้าจะไม่ให้พ่อกังวลได้อย่างไร อริยะ”

“ท่านพ่อกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นจักเป็นการบอกเหตุร้ายอย่างนั้นรึ”

“ไม่มีทางคิดเป็นอื่นได้เลย”

 “หากจักเป็นเรื่องภัยสงคราม องค์สูริยะโปรดวางใจ งานการข่าวของเราทำงานกันอย่างเข้มแข็งไม่มีท่าทีว่าศัตรูจะคิดโจมตีจันทรปุระเลย” ปุณณมั่นใจ

สุริยะหันไปถามกัมพู “ท่านมหาพราหมณ์ ท่านมีความเห็นอย่างไร”

“แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่น อาจจักมีผู้ใดทำเรื่องเลวร้ายจนเทวะไม่พอใจเป็นอย่างมาก”

อริยะซัก “แล้วเราจักแก้ไขอย่างไรกันท่านมหาพราหมณ์”

ทุกคนเต็มไปด้วยความกังวล กัมพูก็ตอบคำถามนี้ไม่ได้

 

ในสวน อริยะเดินหน้าเครียดมากับคีริน เหมือนมีสายตาผ่านพุ่มไม้มองมา แล้วหลบเข้ากำบังตัวเอง

อริยะหยุดชะงักเพราะรู้สึกผิดสังเกต “นั่นใคร........ข้าถามว่าใคร” คีรินกระชับดาบในมือและตรงเข้าไปหา บุษกรโผล่ออกมาจากที่ซ่อน ก้มหน้าเหมือนตัวเองต่ำต้อยนักหนา “เจ้าเองรึบุษกร...”

“ยกโทษให้ข้าด้วย ข้าล่วงล้ำเขามาในเขตหวงห้าม แต่ข้ามิได้มีประสงค์สิ่งใด นอกจากเก็บดอกไม้เพื่อถวายบูชาเทวะเท่านั้น”

คีรินไล่ “เจ้ารู้ตัวว่าที่นี่เป็นเขตหวงห้ามก็ดีแล้ว จงรีบออกไปเสีย”

“ปล่อยนางเถอะคีริน นางก็แค่เข้ามาเก็บดอกไม้ คงไม่ได้วุ่นวายอะไรมากไปกว่านี้”

“แต่กฎก็ต้องเป็นกฎองค์อริยะ”

“เจ้าเก็บดอกไม้ได้มากพอแล้วก็ควรรีบออกไปจากที่นี่เสีย เข้าใจที่ข้าพูดรึไม่”

“นับเป็นความกรุณาต่อข้ายิ่งแล้ว”


14 หน้า